OUR SERVICES
OLIMTECH cung cấp các dịch vụ thiết kế và mô phỏng cơ học, thiết kế và triển khai các hệ thống thu thập & xử lý tín hiệu, phân tích và dự đoán dữ liệu, động lực học và điều khiển, các hệ thống thử nghiệm môi trường, thử nghiệm không phá hủy theo tiểu chuẩn quốc tế ISO, ASME, etc. đánh giá, kiểm tra và bảo trì hệ thống
Click Here
OUR PRODUCTS
OLIMTECH liên mình kỹ thuật và là nhà phân phối thiết bị chuyên sâu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí tự động hóa, đo lường và điều khiển của các hãng lớn trên thế giới như NATIONAL INSTRUMENT, CAVITRON, MITSUBISHI, DELTAMOTION, SIEMENS, etc.
Click Here
Previous
Next

 

APPLICATIONS

Building & Environment

Process Industries

Water & Energy

Testing & Certification

Smart Factory

 

OUR PARTNERS