O L I M T E C H

Be a Trusted Partner

CAE Analysis and Simulation

Tư vấn cung cấp các giải pháp thiết kế, phân tích – mô phỏng số như:

Phân tích kết cấu (Structural Analysis)

Phân tích rung động (Vibration Analysis: Modal/Harmonic Analysis, Random Vibration Analysis, etc.)

Tính toán động lực học dòng chảy (Fluid Dynamics Computation – CFD)

Computational Fluid Dynamics in Rotojet Pump Cover Rotation

Smart Ball-Screw System

Real-time Automation, Control and Testing

Thiết kế và triển khai các hệ thống đo lường và xử lý tín hiệu; hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

Thiết kế các thuật toán và hệ thống điều khiển thời gian thực triển khai dựa trên các nền tảng FPGA được ứng dụng trong các hệ thống thử nghiệm và robotics.

Process Plant Engineering

Thiết kế sơ đồ quy trình công nghệ, tính toán đường ống và thiết bị (P&ID design and calculation) trong các nhà máy sản xuất – chế biến, các hệ thống xử lý vật liệu thô trong các ngành hóa dầu, giấy, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước, năng lượng và mội trường.

Diagnosis and Maintenance

Cung cấp dịch vụ đánh giá, kiểm tra và bảo trì hệ thống sau bán hàng

OUR SERVICES

Accompany You To Success