20220305_093009

O L I M T E C H

Be a Trusted Partner

Phân tích và mô phỏng số phục vụ quá trình thiết kế

 

Phân tích kết cấu: bài toán tĩnh và bài toán phụ thuộc thời gian

Phân tích rung động: phân tích cân bằng máy, mô phỏng các đặc trưng rung động tự nhiên của kết cấu, phân tích rung động ngẫu nhiên, etc.

Tính toán động lực học dòng chảy.

Computational Fluid Dynamics in Rotojet Pump Cover Rotation

Smart Ball-Screw System

Thiết kế hệ thống đo lường và điều khiển thời gian thực

Thiết kế và triển khai các hệ thống đo lường và xử lý tín hiệu; hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

Thiết kế các thuật toán và hệ thống điều khiển thời gian thực triển khai dựa trên các nền tảng FPGA được ứng dụng trong các hệ thống thử nghiệm và robotics.

Kỹ thuật quy trình nhà máy

Thiết kế sơ đồ quy trình công nghệ, tính toán đường ống và thiết bị (P&ID design and calculation) trong các nhà máy sản xuất - chế biến, các hệ thống xử lý vật liệu thô trong các ngành hóa dầu, giấy, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước, năng lượng và môi trường.

Chuẩn đoán và bảo trì

Đánh giá, kiểm tra và bảo trì hệ thống sau bán hàng

Nghiên cứu các giải pháp dự đoán sớm và ra quyết định về tình trạng của hệ thống.

OUR SERVICES

Accompany You To Success